Drift och underhåll

 

 

En funktionell och trevlig utemiljö kräver professionell skötsel. Vi utför skötsel till bostadsföreningar, kommuner, privata fastighetsägare m.fl. Med oss som skötselentreprenör har ni en kontakt för hela er utemiljö, -skötsel, markprojektering,
-servicejobb och trädgårdsanläggning.

 

Vi erbjuder bland annat:
• Ogräsrensning
• Renhållning
• Gräsklippning
• Beskärning
• Asfaltering
• Maskinsopning
• Snickeri såsom staket, plank, pergola.
• Plantering
• Lekplatsunderhåll
• Halkbekämpning och snöröjning