Referenser

 

Nedan angivna referenser är ett urval av pågående och avslutade entreprenader.

 

CMP Copenhagen Malmo Port

Maskin/Transport

Maskinavtal, innebärande maskintjänster, bulkhantering, lagerhantering. Stora maskininsatser med kort varsel under dygnets alla timmar bl.a. beroende på tillströmning av fartyg. Underhållsarbeten. www.cmport.com

SWERECYCLING

Maskin/Transport

Maskinavtal inklusive uthyrning av 30 000 m2 sorteringsyta därtill miljötillstånd. Transporttjänster. Ingående samarbete, hantering av avfall och mottagande av massor samt återvinning på plats. Transport av massor till och från området. www.swerock.se/sv/Swerecycling

HSB Skåne

Markanläggning

Ramavtal markarbeten. Vegetationsröjning samt avbaning 10 000 m3 schakt inklusive borttransport till deponi av farliga massor samt övriga markanläggningsarbeten. www.hsb.se

JSB S:t Knut Skanör

Markanläggning

Upphandlad totalentreprenad S:t Knut SKanör (Vellingebostäder). Projektering, Schakt, VA-arbeten, uppackning och förberedelse för husgrunder. Fördröjning av dagvatten med nergrävda vattenmagasin på 100 kubikmeter. Finplanering såsom plattläggning, planteringsbäddar samt plantering. www.jsb.se

JSB Kv Musslan Lund

Markanläggning

Upphandlad totalentreprenad Kv. Musslan Lund (Riksbyggen). Projektering, schakt, VA-arbeten, uppackning och förberedelse för husgrunder samt finplanering såsom plattläggning, planteringsbäddar, gräs, plantering mm. www.jsb.se

NCC

Drift/Underhåll

Driftavtal skötsel av stränder och landrenhållning Skötsel av stränder såsom tångrensning, strandstädning, renhållning mark, underhåll av offentliga toalettbyggnader, gatusopning mm. felanmälan, tillsyn, rapportering. Slutkund Vellinge kommun. www.ncc.se

Rena Råd Förvaltning, Brf Klosterfälad Lund

Markanläggning

Totalentreprenad. Projektering samt planteringsförslag. Markarbetena omfattar anläggning av trappor, murar, tillgänglighetsramper, asfaltering, planteringsbäddar samt plantering. www.renarad.com

Brf Pukan Malmö

Markanläggning

Totalentreprenad. Stort antal olika åtgärder på bostadsgårdarna. Projektering av lekplats samt byggnation inkl. platsgjuten fallskyddsbeläggning. Dräneringsarbeten runt fastighet, nya soffor och bord, diverse stenarbeten och plattläggning. www.pukan.se

Brf Klostersfälad Lund

Konsulttjänster

Ansvarig för framtagning av förfrågningsunderlag mark samt projektering mark över hela området. Vårt förfrågningsunderlag är en del av ett större förfrågningsunderlag där föreningen önskar bygga om bef. balkongerna till nya inglasade balkonger. Ansvarig konstruktör och upprättande av AF är Sydark konstruera i Malmö.