• Schakt5
  • Schakt4
  • Schakt3
  • Schakt2
  • Schakt1

Gräv och schakt

 

Stefan Kristenssons åkeri erbjuder det mesta inom gräv och schakt. Genom vårt stora maskinutbud i olika storlekar får ni som kund stor bredd av tjänster och möjligheter. Vi har ett sextiotal moderna maskiner i vår flotta, grävare, dumprar, bandschaktare, lastare m.m.

 

Våra duktiga maskinister har lång erfarenhet och stor vana att utföra olika typer av jobb, t.ex. grävning/återställning i känsliga naturreservat, flytt av stora volymer schaktmassor inkl. transport, grunder, vägar, travbanor, dammar, bulk/lagerhantering m.m. Inga uppdrag är för små eller för stora var sig det gäller enstaka timmar, underentreprenör, avtal, du bestämmer!

 

Vi erbjuder bland annat:

• Lastmaskintjänster
• Grävning
• Schakt/avbaning
• Dumpertransport
• Rivning/sanering
• Snöröjning
• Entreprenadarbeten
• Maskintjänstavtal

 

Se våra olika maskintyper här