Lekplatsbesiktning

 

 

Vi utför lekplatsbesiktningar enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Konsumentverket har beräknat att c:a 19 000 olyckor sker på lekplatser och skolgårdar varje år. Det är ytterst viktigt att man som fastighetsägare årligen besiktigar lekplatsen, oavsett ålder på redskapen är man skyldig att tillhandahålla en säker lekplats. Som komplement till besiktningen bör man utföra tillsyn varje vecka. Besiktningen dokumenteras skriftligen och som PDF-fil.

 

Vi erbjuder:
• Lekplatsbesiktning, hela lekområdet eller enbart lekredskapen.
• Åtgärdsförslag utifrån protokoll
• Drift och underhållsplaner för lekplatser
• Förslag på lekmiljö